GS&LP nudi usluge vođenja organizacije kroz kreiranje, fino podešavanje, implementaciju i kontrolu bezbednosnih programa, takozvani CSO sistem. Chief Security Officer će u vašoj kompaniji povezati znanje, informacije, tehniku, procedure i ljude u potpuno funkcionalan bezbednosni sistem. Zajedno sa vama nakon obavljenog razgovora i detaljne bezbednosne analize koju sprovode naši stručnjaci, kreiramo master plan i opis posla CSO koji će biti zadužen za vašu organizaciju.

Da li znate da 49% kompanija nikada ne povrate gubitke od krađa i pronevera? Proverite da li ste u ovoj grupi kompanije. Ako jeste, vašoj kompaniji je potreban CSO koji može da vodi organizaciju kroz kreiranje , fino podešavanje, implementaciju i kontrolu bezbednosnih programa, instruiše i kontroliše čuvarsku službu i povezuje znanje, informacije, tehniku, procedure i ljude u potpuno funkcionalan bezbednosni sistem.

Priključivanjem našem Time-Sharing CSO biznis modelu, sa CSO dobijate kompletnu bezbednosnu uslugu uz minimalan trošak koji neće opteretiti vaš budžet i koji je neuporedivo manji od investicije koju biste inače morali da izdvojite. Naša usluga je skrojena na osnovu vaših želja, potreba i prioriteta. Posle obavljenog razgovora i detaljne bezbednosne analize koju sprovode naši stručnjaci, na osnovu dogovorenog obima rada, sa vama kreiramo master plan i opis posla CSO koji će biti zadužen za vašu organizaciju.