USLUGE

Group Security & Loss Prevention

Plan zaštite i spašavanja

Plan zaštite i spasavanja je prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama  „Sl.glasnik RS“ br. 87/2018 osnovni planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršenju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženih lica, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Ovim dokumentom se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Planom se predviđa njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama, u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Ko je u zakonskoj obavezi da izradi i donese Plan zaštite i spasavanja?

Plan zaštite i spasavanja dužni su da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama  „Sl.glasnik RS“ br. 87/2018.

O NAMA

Group Security & Loss Prevention je privredno društvo čiji je fokus poslovanja na pružanju bezbednosnih usluga. U skladu sa potrebama naših klijenata, predlažemo optimalna rešenja, kombinacijom fizičke zaštite, prevencije gubitaka i tehničkih bezbednosnih rešenja.

ADRESA
  • Požeška 11, Čukarica, Beograd
  • +381 66 888 99 22
  • office@gslp.rs
PRATITE NAS

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google