Group Security Loss Prevention

Group Security & Loss Prevention  je privredno društvo čiji je fokus poslovanja na pružanju bezbednosnih usluga. U skladu sa potrebama naših klijenata, predlažemo optimalna rešenja, kombinacijom fizičke zaštite, prevencije gubitaka i tehničkih bezbednosnih rešenja.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je nešto na šta stavljamo poseban akcenat, kao jedan od najaktuelnijih nadolazećih izazova. Na ovaj način se hvatamo u koštac sa savremenim bezbednosnim problemima i držimo korak na tržištu.

Naš tim je sastavljen od profesionalaca koji svojim znanjem, iskustvom i savremenim metodama rada ispunjava zahteve postojećih i budućih korisnika usluga.

Menadžment GS&LP uspostavio je politiku Integrisanog Sistema Menadžmenta, kao dokument koji utvrđuje viziju i misiju, kao strategiju za ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Politika IMS predstavlja kvalitetan osnov i daje buduće okvire za ostvarivanje kvalitetnih rezultata.

SERTIFIKACIJA:

Sertifikacija predstavlja proces kojim se utvrđuje usaglašenost poslovanja kompanije i njeno delovanje u skladu sa postojećim standardima. Naša kompanija poseduje rezultate čija se resertifikacija i nadzor vrše svake godine i uključuje proveru poslovanja kroz uvid u dokumentaciju u vezi sa određenim procesima.

GS&LP kao odgovorna kompanija kojoj je stalo do svojih klijenata, sertifikacijom dokazuje kontinuitet poslovanja kao i unapređenje procesa koji se odvijaju u okviru kompanije.