USLUGE

Group Security & Loss Prevention

Tehnička zaštita

Implementacija tehničkih sistema zaštite u sistem obezbeđenja lica i imovine predstavlja jedan od osnovnih uslova uspešnog poslovanja kompanija. Ugradnja najsavremenijih tehničkih sistema olakšava rad i povećava bezbednost štićenog objekta, a u kombinaciji sa profesionalnim sistemom fizičkog obezbeđenja postiže se pun efekat.

Ono što je značajno naglasiti, je da je Zakonom o privatnom obezbeđenju predviđeno da lica koja rade na poslovima planiranja, projektovanja, kao i same implementacije sistema tehničke zaštite, moraju biti licencirani od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Poštujući kako zakonsku regulativu, tako i klijente sa kojima imamo saradnju, naša kompanija  zadovoljava gore navedene uslove i na osnovu toga pokazuje ozbiljnost u ovoj oblasti.

Planiranje i projektovanje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Cilj projektovanja bezbednosnog sistema je pronalaženje jedinstvenog rešenja za specijalne potrebe naših korisnika. Dugogodišnje iskustvo rada u ovoj oblasti pomoglo nam je u kreiranju jedinstvenih paketa usluga koje kontinurano usavršavamo i prilagođavamo u skladu sa potrebama svakog klijenta.

Group Security & Loss Prevention u okviru bezbednosno tehničkog sistema pruža usluge instalacije svih tehničkih bezbednosnih sistema. Alarmni sistemi, kao i sistemi video nadzora (CCTV) imaju vrlo širok spektar primene u tehničkoj zaštiti od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih centara, banaka, obrazovnih ustanova, sportskih objekata, objekata specijalne namene, magacinskih prostora itd. Svaki ugrađeni sistem elektronskih uređaja za zaštitu brzo vraća korisniku investiciju uloženu u njega, a upotrebna vrednost se višestruko povećava kroz stalni rad – budnost nad ljudima i imovinom.

Group Security & Loss Prevention

Poslovi tehničke zaštite

Vrše se upotrebom odgovarajućih tehničkih sredstava i uređaja, a sve u cilju sprečavanja protivpravnimih radnji prema licima, imovini i poslovanju, a obuhvataju naročito zaštitu od:

Nedozvoljenog pristupa u prostore i objekte koji se obezbeđuju.

Iznošenja, odnosno otuđenja i neovlašćenog korišćenja štićenih predmeta.

Unošenja oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija

Provale, diverzije i nasilnog napada na objekat ili oduzimanje predmeta.

Neovlašćenog pristupa podacima i dokumentaciji.

Zaštitu vozila za transport novca i drugih prevoznih sredstava.

Drugih identifikovanih rizika.

Upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja smatraju se usluge koje se pružaju primenom pojedinačnih ili funkcionalno povezanih perimetarskih mera, uređaja i sistema za: protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu, zaštitu od požara, video-obezbeđenje, kontrolu pristupa, socijalne alarme, satelitsko praćenje vozila (GPS), elektrohemijsku zaštitu vrednosti i dr. Tehnička sredstva i uređaji mogu biti povezani u sistem tehničke zaštite.

O NAMA

Group Security & Loss Prevention je privredno društvo čiji je fokus poslovanja na pružanju bezbednosnih usluga. U skladu sa potrebama naših klijenata, predlažemo optimalna rešenja, kombinacijom fizičke zaštite, prevencije gubitaka i tehničkih bezbednosnih rešenja.

ADRESA
  • Požeška 11, Čukarica, Beograd
  • +381 66 888 99 22
  • office@gslp.rs
PRATITE NAS

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google