Monitoring sistema tehničke zaštite ili centralizovani sistem nadzora elektronskih dojava primljenih sa protivprovalnih i protivpožarnih sistema, sa videoverifikacijom i daljinskim videonadzorom realizovan je u Operativnom centru koji svoju funkciju obavlja 24h dnevno, svakog dana u godini. U zavisnosti od doba dana/noći i inteziteta aktivnosti, u Operativnom centru su angažovana od dva do 4 operatera.

  • Usluga monitoringa ili praćanje počiva na povezanosti Vašeg alarmnog uređaja sa operativnim centrom čije radno vreme je 24h dnevno tokom cele godine. Kompanija poseduje savremene profesionalne višelinijske prijemnike alarmnih dojava, najmoderniji softver i snažnu  računarsku mrežu za istovremeni rad više operatera.
  • Operativni centar je na raspolaganju 24 časa, sedam dana u nedelji!
  • Primarni cilj ove vrste komunikacije alarmnog uređaja i centra je zaštita Vas i Vašeg objekta i obaveštavanje nadležnih službi (policije, vatrogasne službe i hitne pomoći) u slučaju incidenta ili vanrednog događaja. Postoji mogućnost obilaska štićenog objekta od strane interventne ekipe operativnog centra.
  • Za korisnike daljinskog videonadzora i videoverifikacije u Operativnom centru se koriste posebni serveri i ekrani velikih dimenzija koji omogućavaju permanentni monitoring ili videoverifikaciju alarmnog događaja.
  • GPS/GPRS praćenje vozila je usluga koju već godinama koriste milioni korisnika širom sveta. Od sada, u saradnji sa našm partnerima, u mogućnosti smo da vam pružimo i ovu vrstu usluge štedeći vam vreme, novac i pružajući vam zagarantovanu sigurnost.
  • Kompanija obezbeđuje 24-časovno praćenje vozila koja imaju ugrađene GPS uređaje. U Monitoring centru se prati kretanje vozila, poštovanje zadatih ruta i vremenskih rokova, prosečna brzina kretanja, stanje goriva u rezervoaru, otvaranje i zatvaranje vrata tovarnog prostora itd. U slučaju bilo kakvog odstupanja ili incidenta, Monitoring centar odmah obaveštava ovlašćena lica i upućuje Interventne timove mobilnog obezbeđenja da lociraju i provere stanje vozila.