O nama

Group Security Loss Prevention

Group Security & Loss Prevention  je privredno društvo čiji je fokus poslovanja na pružanju bezbednosnih usluga. U skladu sa potrebama naših klijenata, predlažemo optimalna rešenja, kombinacijom fizičke zaštite, prevencije gubitaka i tehničkih bezbednosnih rešenja.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je nešto na šta stavljamo poseban akcenat, kao jedan od najaktuelnijih nadolazećih izazova. Na ovaj način se hvatamo u koštac sa savremenim bezbednosnim problemima i držimo korak na tržištu.

Naš tim je sastavljen od profesionalaca koji svojim znanjem, iskustvom i savremenim metodama rada ispunjava zahteve postojećih i budućih korisnika usluga.

Menadžment GS&LP uspostavio je politiku Integrisanog Sistema Menadžmenta, kao dokument koji utvrđuje viziju i misiju, kao strategiju za ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Politika IMS predstavlja kvalitetan osnov i daje buduće okvire za ostvarivanje kvalitetnih rezultata.

SERTIFIKACIJA:

Sertifikacija predstavlja proces kojim se utvrđuje usaglašenost poslovanja kompanije i njeno delovanje u skladu sa postojećim standardima. Naša kompanija poseduje rezultate čija se resertifikacija i nadzor vrše svake godine i uključuje proveru poslovanja kroz uvid u dokumentaciju u vezi sa određenim procesima.

GS&LP kao odgovorna kompanija kojoj je stalo do svojih klijenata, sertifikacijom dokazuje kontinuitet poslovanja kao i unapređenje procesa koji se odvijaju u okviru kompanije.

Fizička zaštita

Fizička zaštita

U ovaj delatnosti Group Security & Loss Prevention d.o.o.  bazira se na striktnom poštovanju važećih propisa i zakona Republike Srbije. Poslovanje firme počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja i  procedura u radu kao i apsolutnoj diskreciji i lojalnosti klijentu.

Naš tim prepoznaje specifične potrebe i želje klijenata, gde sa svakim uspostavlja profesionalan odnos usmeren ka ostvarivanju zajedničkih poslovnih ciljeva.

Obezbeđenje lica i imovine predstavlja jedan od najvažnijih izazova današnjice. Uzimajući to u obzir, naši službenici obezbeđenja, zadovoljavaju potrebne zdravstvene kriterijume, prošli su odgovarajuće bezbednosne provere, specijalizovani program obuke i licencirani su od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za poslove koje obavljaju. Vredi istaći i program obuke u odnosu na konkretno radno mesto, uključujući obuku za pružanje prve pomoći, PP zaštitu i rukovanje različitim složenim tehničkim sistemima.

Kao kompanija kojoj je stalo do svojih zaposlenih, svakodnevno insistiramo na usavršavanju zaposlenih, unapređenju njihovih sposobnosti, a kao rezultat svega toga jeste i uspešno poslovanje u ovoj oblasti i zadovoljstvo naših klijenata, na šta smo posebno ponosni. Kadar koji zapošljavamo predstavlja spoj mladosti i iskustva, što se  nebrojeno puta pokazalo kao dobitna kombinacija, kada govorimo o ostvarivanju poslovnih ciljeva, ali i šansa da mladi nauče više i napreduju u karijeri.

Korporativna bezbednost i prevencija gubitaka

Identifikacija i bezbednosna procena  pretnji i rizika kao i povredivosti biznisa i preduzetnistva

 • Ekonomske pretnje
 • Informacione pretnje
 • Socijalne pretnje
 • Pravne pretnje
 • Kriminalne pretnje
 • Privredni prestupi
 • Političke pretnje

Bezbednosni konsalting i upravljanje rizicima u zaštiti biznisa i preduzetništva

Bezbednosni konsalting i upravljanje komponentama korporativne bezbednosti

 • Informaciona bezbednost
 • Ekonomska bezbednost
 • Socijalna bezbednost
 • Pravno obezbedjenje biznisa

Program prevencije gubitaka i ugrožavanje biznisa i preduzetništva

Krizni menadzment- Planiranje odgovora na identitete u korporativnom okruženju

Unutrašnje korporativne istrage 

Prevencija agresivnog ponašanja i nasilja na radnom mestu

Monitoring

Monitoring sistema tehničke zaštite ili centralizovani sistem nadzora elektronskih dojava primljenih sa protivprovalnih i protivpožarnih sistema, sa videoverifikacijom i daljinskim videonadzorom realizovan je u Operativnom centru koji svoju funkciju obavlja 24h dnevno, svakog dana u godini. U zavisnosti od doba dana/noći i inteziteta aktivnosti, u Operativnom centru su angažovana od dva do 4 operatera.

 • Usluga monitoringa ili praćanje počiva na povezanosti Vašeg alarmnog uređaja sa operativnim centrom čije radno vreme je 24h dnevno tokom cele godine. Kompanija poseduje savremene profesionalne višelinijske prijemnike alarmnih dojava, najmoderniji softver i snažnu  računarsku mrežu za istovremeni rad više operatera.
 • Operativni centar je na raspolaganju 24 časa, sedam dana u nedelji!
 • Primarni cilj ove vrste komunikacije alarmnog uređaja i centra je zaštita Vas i Vašeg objekta i obaveštavanje nadležnih službi (policije, vatrogasne službe i hitne pomoći) u slučaju incidenta ili vanrednog događaja. Postoji mogućnost obilaska štićenog objekta od strane interventne ekipe operativnog centra.
 • Za korisnike daljinskog videonadzora i videoverifikacije u Operativnom centru se koriste posebni serveri i ekrani velikih dimenzija koji omogućavaju permanentni monitoring ili videoverifikaciju alarmnog događaja.
 • GPS/GPRS praćenje vozila je usluga koju već godinama koriste milioni korisnika širom sveta. Od sada, u saradnji sa našm partnerima, u mogućnosti smo da vam pružimo i ovu vrstu usluge štedeći vam vreme, novac i pružajući vam zagarantovanu sigurnost.
 • Kompanija obezbeđuje 24-časovno praćenje vozila koja imaju ugrađene GPS uređaje. U Monitoring centru se prati kretanje vozila, poštovanje zadatih ruta i vremenskih rokova, prosečna brzina kretanja, stanje goriva u rezervoaru, otvaranje i zatvaranje vrata tovarnog prostora itd. U slučaju bilo kakvog odstupanja ili incidenta, Monitoring centar odmah obaveštava ovlašćena lica i upućuje Interventne timove mobilnog obezbeđenja da lociraju i provere stanje vozila.

Reference